Algemene Voorwaarden

Dank voor uw interesse in ons concept, inspecteurcasino.nl.
Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.inspecteurcasino.nl, aangeboden door 365 Concepts B.V.. In deze voorwaarden wordt beschreven onder welke voorwaarden wij informatie aanbieden op onze website.

Intellectueel Eigendom

U mag de informatie op deze website kosteloos raadplegen, zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op andere wijze gebruikt of misbruikt. Het intellectuele eigendom van www.inspecteurcasino.nl berust bij 365 Concepts B.V.

Hergebruik van de informatie op deze website is uitsluitend toegestaan volgens de dwingende wetgeving, tenzij u uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 365 Concepts B.V. heeft verkregen.

Informatievoorziening

We streven naar een zo nauwkeurig mogelijke weergave van de werkelijkheid en de beoogde prijzen op onze website. Fouten die daarbij ontstaan en die herkenbaar zijn als programmeer- of typefouten, geven nooit aanleiding om een overeenkomst of contract met 365 Concepts B.V. te claimen of te veronderstellen.

We doen ons best om www.inspecteurcasino.nl zo actueel mogelijk te houden. Wanneer ondanks deze inspanningen de informatie of inhoud van de website onvolledig of onjuist is, aanvaarden wij daarvoor geen aansprakelijkheid.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige garantie en/of aanspraak op juistheid. We behouden ons het recht voor om deze materialen zonder voorafgaande mededeling te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen. 365 Concepts B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor informatie op websites waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Cookiebeleid

Wij dienen te voldoen aan de Nederlandse wet kansspelen op afstand (KOA). Daarbij moeten wij aan de Nederlandse Kansspelautoriteit (Ksa) aan kunnen tonen dat ten minste 95% van de personen die door onze reclame is bereikt, de leeftijd van 24 jaar had bereikt. Dit dienen wij doorlopend te monitoren via Google Analytics en de resultaten van dit onderzoek moeten wij direct kunnen overleggen als de Ksa ons dit vraagt.

Daarom plaatsen wij een cookie van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, zoals door de Ksa, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google voor 24 maanden opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Standard Contractual Clauses zijn daarom onderdeel van de voorwaarden van Google.

Wijzigingen

Indien er wijzigingen worden aangebracht in deze algemene voorwaarden, vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.inspecteurcasino.nl op deze pagina.

Inspecteur Casino is powered by:

365 Concepts B.V.
Cruquiuskade 251
1018 AM Amsterdam
Kvk nummer: 80327648
BTW nummer: NL861632485.B01